7 บรรทัด

เรื่อง[คนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยปีละ]เจ็ดบรรทัด เราจำได้แล้วว่ามาจากการสำรวจจริงๆ แต่เป็นการสำรวจที่งี่เง่ามากเลย [..] ก็แค่ตัวเลขของการขายหารจำนวนประชากร ไม่ได้ซับซ้อน

— กิตติพล สรัคคานนท์
จาก [มาราธอน: อินเทอร์เน็ต การเมือง วัฒนธรรม](https://thainetizen.org/marathon/) พิมพ์ครั้งที่ 1 หน้า 223

ต้องใช้ชีวิตให้เร็วเพียงใด จึงจะได้เจอเธอ

ผมเองก็ไม่รู้หรอกนะว่าการโตเป็นผู้ใหญ่คืออะไร แต่สิ่งที่ผมอยากเป็นคือคนที่ไม่ต้องอับอายเมื่อได้เจอกับอาการิอีกครั้ง ไม่ว่าเมื่อไรก็ตาม

ผมจะสัญญากับอาการิในสิ่งนี้

ผมจะรักอาการิตลอดไป

ขอให้อาการิแข็งแรงเสมอ

— 5 centimeters per second

โทโมโยะ ไปตามสิ่งที่เขาคาดหวังจากเธอเถอะ และวันหนึ่ง ขอให้ผมได้นึกย้อนมาว่า “ครั้งหนึ่ง ผมก็เคยเดทกับสาวที่เพรียบพร้อมขนาดนี้”

— Clannad Another World, Tomoyo Chapter

อย่ามองโลกในแง่ร้ายนักเลย นี่แหละคือทางที่ฉันเลือกเอง ไม่ใช่หนทางที่ใครจะกำหนดมาด้วยผลการสอบหรือใครแนะนำอะไร มันคือทางที่ฉันรักและเลือกมาด้วยตัวของฉันเอง

— Clannad Another World, Tomoyo Chapter