เข้ารหัส Secret ใน Git

หลายๆ คนน่าจะทราบดีว่าเราไม่ควร commit รหัสลับต่างๆ ลงไปใน Git เพื่อป้องกันไม่ให้รหัสลับนั้นหลุดออกไป

แต่จากประสบการณ์พบว่า หลายๆ ครั้งแล้วเราก็ยังจะจำเป็นต้องมี Git Repo อีกอันหนึ่งที่รวบรวมรหัสลับทั้งหมดไว้อยู่ดี หลักๆ ก็คือใช้ในการ Deploy เพื่อให้แชร์รหัสกับคนในทีมได้ ซึ่งวิธีการที่มักใช้กันอยู่ก็จะมีหลายๆ ท่า

 • ถ้าใช้ GitLab ทำ CD ท่าที่จะใช้กันก็คือใช้ Secret variable
 • ถ้าใช้ Travis ก็สามารถให้ command line มัน encrypt secret ได้
 • หรือ Ansible ก็มี Ansible Vault

แล้วถ้าเราไม่ได้ใช้ระบบพวกนี้เลยล่ะ? วิธีที่เหมาะก็คงจะต้อง encrypt file นั้นตรงๆ ซึ่งก็มีโปรแกรมตัวช่วยหลายตัวสำหรับ Git ไม่ว่าจะเป็น Blackbox ของ Stack Exchange, git-secret

สำหรับตัวที่จะแนะนำในวันนี้เป็นตัวที่ลองแล้วคิดว่าใช้งานง่ายที่สุด นั่นคือ git-crypt แต่อาจจะติดตั้งยากเล็กน้อยเพราะต้องคอมไพล์

git-crypt

ก่อนอื่นการติดตั้ง ถ้าใช้ Arch Linux ก็สามารถไปโหลดจาก AUR ได้เลย ถ้าไม่ได้ใช้ก็คอมไพล์เองได้ไม่ยาก

ถัดมาให้เราเปิดใช้ git-crypt ด้วยการรัน git-crypt init ใน repo

$ git-crypt init
Generating key...

ถัดมาเราจะต้องแนะนำตัวให้ git-crypt รู้จักโดยใช้ PGP key ของเรา ถ้ายังไม่มีก็ generate เสียก่อน

$ gpg --gen-key
gpg (GnuPG) 2.2.1; Copyright (C) 2017 Free Software Foundation, Inc.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Note: Use "gpg --full-generate-key" for a full featured key generation dialog.

GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Real name: กรอกชื่อ
Email address: กรอกอีเมล
You selected this USER-ID:
  "Test key <test@example.com>"

Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? o
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: key C0E4A829EAD6456C marked as ultimately trusted
gpg: revocation certificate stored as '/home/whs/.gnupg/openpgp-revocs.d/9C765CE23C4E31A9BE50BF25C0E4A829EAD6456C.rev'
public and secret key created and signed.

pub  rsa2048 2017-09-21 [SC] [expires: 2019-09-21]
   9C765CE23C4E31A9BE50BF25C0E4A829EAD6456C
uid           Test key <test@example.com>
sub  rsa2048 2017-09-21 [E] [expires: 2019-09-21]

จะเห็นเลขฐาน 16 ยาวๆ 9C765CE23C4E31A9BE50BF25C0E4A829EAD6456C ตรงนี้คือ Key ID เต็มของเรา ซึ่งจะเรียกด้วยชื่อย่อ 8 ตัวหลังก็ได้ ก็คือ EAD6456C (ในตัวอย่างต่อๆ ไปจะใช้ key ผมคือ 5AD1E4A5)

พอมี key แล้ว ก็ add ตัวเราเข้าไปใน git-crypt

$ git-crypt add-gpg-user 5AD1E4A5
[master 8c02850] Add 1 git-crypt collaborator
 2 files changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 .git-crypt/.gitattributes
 create mode 100644 .git-crypt/keys/default/0/114F08A7E2081ACA01EC7738461CCB345AD1E4A5.gpg

ตรงนี้จะใส่เป็น Key ID เต็ม หรือย่อก็ได้ หรือแม้แต่กรอกอีเมลที่ใช้สร้าง key ก็ได้เช่นกัน

ถัดมาเราจะสร้างไฟล์ .gitattributes ขึ้นมา ไฟล์นี้จะบอกว่าไฟล์ไหนบ้างที่จะ encrypt

dns/service-account.json filter=git-crypt diff=git-crypt
**/secrets.yaml filter=git-crypt diff=git-crypt

จากตัวอย่างก็คือให้เข้ารหัสไฟล์ dns/service-account.json และไฟล์ secrets.yaml ในทุกๆ folder เมื่อเขียนเสร็จแล้วก็ให้ add ไฟล์ทั้งหมดลงไปใน Git แล้ว commit ได้เลย

ทดสอบ Encryption

หลังจาก Encrypt แล้ว เพื่อความชัวร์ว่ามันเข้ารหัสจริง เราสามารถทดสอบได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

วิธีแรกคือเช็ค status ด้วยคำสั่ง git-crypt status จะได้ผลลัพท์ประมาณนี้

$ git-crypt status
not encrypted: README.md
not encrypted: .git-crypt/.gitattributes
not encrypted: .git-crypt/keys/default/0/114F08A7E2081ACA01EC7738461CCB345AD1E4A5.gpg
not encrypted: .gitattributes
  encrypted: dns/service-account.json
  encrypted: kube/zipkin/secrets.yaml

แบบนี้ก็แสดงว่าเราได้ระบุการเข้ารหัสไฟล์ถูกต้องแล้ว ถ้าไฟล์ไหนที่ตั้งใจจะเข้ารหัสแต่ไม่ขึ้นว่า encrypted ก็ควรจะดู glob ใน .gitattributes ใหม่

ถัดมาเราจะทดสอบให้ git-crypt ล็อค repo เรา ด้วยคำสั่ง git-crypt lock เมื่อสั่งแล้วจะไม่ได้ผลลัพท์อะไร แต่ถ้าเปิดดูจะเห็นว่าไฟล์ข้างในจะอ่านไม่ได้ ต้องสั่ง git-crypt unlock เพื่อปลดล็อค

เข้ารหัสไฟล์เก่า

ถ้ามีไฟล์ secret ที่ไม่ได้เข้ารหัสอยู่แล้ว แล้วเพิ่ม git-crypt ไปทีหลังจะพบว่ามันไม่เข้ารหัสให้ วิธีการก็คือให้สั่ง git-crypt status -f เพื่อให้มัน add เวอร์ชั่นที่ encrypt แล้วเข้าไป เสร็จแล้วก็ Commit

$ git-crypt status -f
kube/zipkin/secrets.yaml: staged encrypted version
Staged 1 encrypted files.
Warning: if these files were previously committed, unencrypted versions still exist in the repository's history.
$ git commit -m "Encrypted secret"

ปัญหาคือ ไฟล์นี้เคยมีอยู่ใน version เก่าๆ แล้ว เราเลยจะต้องใช้โปรแกรมเข้ามาแก้ History ของ Git ลบไฟล์ออก

คำเตือน: การแก้ Git History จะต้องทำ Force push/pull อาจจะมีปัญหากับคนที่ใช้ Repo ร่วมกัน ควรแจ้งให้ทุกคนทราบก่อน

โปรแกรมที่เราจะใช้แก้ก็คือ BFG Repo Cleaner ซึ่งเป็น Java โหลดได้จากในหน้าเว็บเลย วิธีการใช้งานก็ไม่ยาก

$ java -jar ~/Downloads/bfg-1.12.15.jar -D service-account.json  

Using repo : /home/whs/apps/repo/.git

Found 42 objects to protect
Found 4 commit-pointing refs : HEAD, refs/heads/master, refs/remotes/origin/master, refs/stash

Protected commits
-----------------

These are your protected commits, and so their contents will NOT be altered:

 * commit 5fdf16ac (protected by 'HEAD') - contains 1 dirty file : 
  - dns/service-account.json (2.3 KB)

WARNING: The dirty content above may be removed from other commits, but as
the *protected* commits still use it, it will STILL exist in your repository.

Details of protected dirty content have been recorded here :

/home/whs/apps/repo.bfg-report/2017-09-21/22-42-31/protected-dirt/

If you *really* want this content gone, make a manual commit that removes it,
and then run the BFG on a fresh copy of your repo.


Cleaning
--------

Found 72 commits
Cleaning commits:    100% (72/72)
Cleaning commits completed in 278 ms.

Updating 3 Refs
---------------

  Ref             Before   After  
  ------------------------------------------------
  refs/heads/master     | 5fdf16ac | c62f12f6
  refs/remotes/origin/master | 4946f48a | b83dcc06
  refs/stash         | ecafbd96 | 56772cea

Updating references:  100% (3/3)
...Ref update completed in 27 ms.

Commit Tree-Dirt History
------------------------

  Earliest                       Latest
  |                             |
  DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDm

  D = dirty commits (file tree fixed)
  m = modified commits (commit message or parents changed)
  . = clean commits (no changes to file tree)

              Before   After  
  -------------------------------------------
  First modified commit | 2c741fa1 | 0f4fbd88
  Last dirty commit   | ecafbd96 | 56772cea

Deleted files
-------------

  Filename        Git id      
  ----------------------------------------
  service-account.json | 84044ad7 (2.3 KB)


In total, 146 object ids were changed. Full details are logged here:

  /home/whs/apps/repo.bfg-report/2017-09-21/22-42-31

BFG run is complete! When ready, run: git reflog expire --expire=now --all && git gc --prune=now --aggressive

ตัวเลือก -D จะให้เราระบุชื่อไฟล์ที่ต้องการลบ โดยไม่สามารถใส่ path ได้ (ถ้ามีไฟล์ชื่อเดียวกันหลายๆ ที่ก็จะถูกลบทั้งหมด)

ถ้าอ่านใน Log ก็จะเห็นว่า BFG จะไม่แก้ไข commit ล่าสุดของเรา ฉะนั้นไฟล์ที่เราเพิ่ง encrypt + commit ไปจะไม่หาย ส่วนไฟล์นี้ใน history จะถูกลบออกทั้งหมด เมื่อพร้อมแล้วก็ให้ลบขยะออกจาก Git ถาวรด้วยคำสั่ง git reflog expire --expire=now --all && git gc --prune=now --aggressive ที่เค้าให้มา แล้วก็ Force push ได้เลย

Backup GPG key

สุดท้ายเพื่อความปลอดภัย ควรจะ backup private key ที่เราใช้ด้วย

$ gpg -a --export-secret-keys 5AD1E4A5 > 5AD1E4A5.key

(สามารถกรอก key ID เป็นแบบสั้น แบบยาวหรืออีเมลก็ได้เหมือนเดิม)

เมื่อได้ไฟล์มาแล้วก็ควรเก็บไว้ที่ๆ ปลอดภัย เช่นที่ผมใช้คือถ้าจะเอา key นี้ไปเก็บบน cloud storage ใดๆ ก็จะต้อง encrypt ด้วยรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งที่คนละรหัสกับรหัสเข้า storage นั้นๆ หรือเลี่ยงได้ก็จะไม่ใช้ ก๊อปไฟล์ระหว่างเครื่องเองอย่างเดียว

หาบั๊กด้วย git กับคำสั่ง git bisect

Screenshot from 2016-06-12 18-12-29

ถ้าใครใช้ Twitica Desktop 3 (ชื่อชั่วคราว) อาจจะเห็นบั๊กในรุ่นใหม่ว่า tweet ที่มีข้อความซ้อนกันมันจะไม่ซ่อนภาพประกอบ ซึ่งปกติถ้าเลื่อนออกไปแล้วมันจะซ่อนเอง

ทีนี้พอจะแก้ผมก็ตั้งสมมุติฐานไว้ว่า commit สุดท้ายก่อนจะออก คือระบบ action มันทำพัง แต่คิดไปคิดมาแล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวกัน คิดไปคิดมาแล้วก็เลยอยากแนะนำให้รู้จักเครื่องมือช่วยงานอย่าง git bisect ครับ

วิธีใช้งานมีดังนี้ครับ


เปิดใช้ bisect

ก่อนอื่นให้สั่ง git bisect start เพื่อเริ่มกระบวนการ bisect ก่อนครับ จากนั้นเราจะต้องแนะนำให้มันรู้สถานะต่างๆ ก่อน

Screenshot from 2016-06-12 18-16-00

คำสั่งแรกคือ git bisect bad แล้วตามด้วยเลข commit (หรือถ้าไม่ใส่จะใช้เป็น commit ปัจจุบัน) เพื่อบอกว่า commit นี้มีบั๊กอยู่

คำสั่งถัดมาคือ git bisect good v0.4.1 ด้านหลังนี้ให้ระบุเป็นเลข commit ครับ หรืออย่างผมได้ tag v0.4.1 ไว้ใน commit ของรุ่นที่แล้ว (ที่ผมมั่นใจว่ามันไม่มีบั๊ก)

พอ git มีช่วงให้ทำงานแล้วก็จะกรอกลับไปตรงกลาง (แบบ Binary search) ระหว่าง 2 commit นั้นครับ

เทส

หลังจากนั้นแล้วให้เทส commit นั้นครับ จะเป็น unit testing ก็ได้ หรือผมไม่มี unit test ก็ compile-run ดูเลยก็ได้ว่ายังบั๊กอยู่ไหม เสร็จแล้วก็รายงานผลด้วยคำสั่งเดิมครับ git bisect good หรือ git bisect bad ทำซ้ำจนกระทั่ง bisect เสร็จ

Screenshot from 2016-06-12 18-23-07

เมื่อล้อมเข้ามาถึงขั้นสุดท้ายแล้ว bisect ก็จะแสดงผล commit ที่ทำให้เกิดบั๊กขึ้นมาครับ จะเปิด diff ดูก็ได้ครับ

Screenshot from 2016-06-12 18-24-29

(ในภาพนี้ใช้คำสั่ง git show ตามด้วยเลข commit)

ดู diff แป๊บเดียวเห็นเลยว่าผมแอบเพิ่ม shouldComponentUpdate ไป (แถม commit message ก็ไม่ได้บอกด้วยนะ) แล้วมันทำให้ tweet ที่ซ้อนอยู่ไม่อัพเดต

แก้บั๊ก

เมื่อเจอแล้วอย่าลืม git bisect reset เพื่อออกจาก bisect ก่อนนะครับ ไม่อย่างนั้นเราจะทำงานใน commit ที่บั๊กอยู่ ก่อนจะ reset จะสั่ง git bisect log เพื่อเก็บ log ไว้ดูเล่นก็ได้ครับ

Screenshot from 2016-06-12 18-26-31

สรุปแล้วคำสั่ง git bisect จะช่วยย้อน commit ให้เรา โดยกระโดดเป็นช่วงๆ เพื่อให้สามารถหาต้นตอของบั๊กได้อย่างสะดวกครับ ในเคสของผมนี่ถ้าไปนั่งไล่โค้ดคงจะอีกนานกว่าจะเจอสาเหตุ