เสรีภาพในการไม่รัก

อ่านนานแล้ว และมันคาใจมาก แต่ไม่อยากพูดมากมันค้ำคอร์

[เสรีภาพในการ(ไม่)รัก](http://www.prachatai.com/journal/2011/02/33128)

>ยกตัวอย่างตลกๆ เช่น ประเทศไทยให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา เราอยู่ร่วมกันได้ทั้งพุทธ มุสลิม คริสต์ แต่ใครลองบอกว่า “ไม่มีศาสนา” ดูสิ จะกลายเป็นตัวประหลาด ถึงตำรวจไม่จับ แต่ไปทางไหนก็ถูกซุบซิบกังขา
>
>ทั้งที่การไม่นับถือศาสนาก็เป็นเสรีภาพในการนับถือศาสนาอย่างหนึ่ง