ความหวัง

ถ้ามีใครบอกว่าการมีความหวังคือสิ่งที่ผิด ฉันจะตอบกลับไปว่าไม่ใช่เลย

— Kaname Madoka

เราควรจะรักต่อไปหรือเปล่า … ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรายังมีความหวังไหม

— รักแห่งสยาม