7 บรรทัด

เรื่อง[คนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยปีละ]เจ็ดบรรทัด เราจำได้แล้วว่ามาจากการสำรวจจริงๆ แต่เป็นการสำรวจที่งี่เง่ามากเลย [..] ก็แค่ตัวเลขของการขายหารจำนวนประชากร ไม่ได้ซับซ้อน

— กิตติพล สรัคคานนท์
จาก [มาราธอน: อินเทอร์เน็ต การเมือง วัฒนธรรม](https://thainetizen.org/marathon/) พิมพ์ครั้งที่ 1 หน้า 223