การทำงาน

คงต้องย้อนไปถึงฟิสิกส์ม. ปลาย การทำงานไม่ได้สำคัญว่าเราออกแรงไปแค่ไหน แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราพาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแค่ไหนด้วย

— @rawitat